DentalPro

Projekt unijny

Gabinet stomatologiczny

DentalPro realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy DentalPro Centrum Stomatologiczne poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego dla nowego oddziału w Gdańsku”.

Celem projektu jest zaspokojenie popytu dotyczącego specjalistycznych terapii stosowanych w chorobach jamy ustnej dla pacjentów DentalPro.

 

Cele szczegółowe:

 • zakup wysokospecjalistycznego wyposażenia i aparatury medycznej w kontekście uruchomienia nowych usług i udoskonalenia obecnie świadczonych,
 • dostosowanie wyposażenia i infrastruktury medycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i osób cierpiących na dentofobię,
 • rozwój firmy – wdrożenie 5 usług nowych + 2 usług zmodyfikowanych w kontekście profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób jamy ustnej,

 

Cele długofalowe:

 • zaspokojenie oczekiwań pacjentów,
 • zwiększenie możliwości przeciwdziałania chorobie cywilizacyjnej, jaką jest próchnica i choroby przyzębia,
 • zmniejszenie powiązań przyczynowo-skutkowych dla rozwoju innych chorób cywilizacyjnych takich, jak: cukrzyca, nadciśnienie i miażdżyca,
 • zmniejszenie – w sposób pośredni – nakładów publicznych powiązanych z nieleczonymi chorobami jamy ustnej, tj. innych chorób cywilizacyjnych.

 

Efekty projektu:

 • rozwój firmy poprzez wdrożenie 5 nowych specjalistycznych usług i zmodyfikowanie 2 usług już świadczonych;
 • stworzenie nowych miejsc pracy – w liczbie 4 etatów;
 • zwiększenie dostępu do usług ochrony zdrowia w wyniku utworzenia nowego Oddziału Centrum Stomatologicznego w Gdańsku;
 • rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji;
 • wzrost działalności eksportowej poprzez uczestniczenie w programach „turystyki stomatologicznej”.

 

Wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł,

w tym dofinansowanie projektu z UE – 546 383 zł.

Umów się na wizytę!

Przyjdź do naszego gabinetu i przekonaj się jak szybko możesz uzyskać nowy wspaniały uśmiech!